Net neutraliteit, Een wet om trots op te zijn?

Door humbug op dinsdag 15 mei 2012 07:17 - Reacties (4)
Categorie: -, Views: 3.079

Ik werd vandaag weer eens geconfronteerd met Netneutraliteit dankzij de column op nu.nl van Arjan Dasselaar een verklaard voorstander die de wet zelfs “Een wet om trots op te zijn” noemt. Maar is dat wel zo. Voegt deze wet nu echt zoveel toe dat we ons op de borst moeten kloppen dan we als 2de land ter wereld deze wet hebben moeten invoeren. Wat levert de wet ons nu werkelijk op. En wat dus niet?

Allereerst garandeert de wet niet dat een gebruiker onbeperkte toegang tot alle informatie moet hebben. Enkel dat de gebruiker onbeperkte toegang moet hebben tot informatie en diensten die niet door de overheid of via de rechter worden geblokkeerd. Toegang tot The Pirate Bay blijft voor klanten van Ziggo verboden, ongeacht dat er een wet is op Netneutraliteit. Plannen zoals die van Claire Perry in de UK kunnen ook gewoon gelanceerd blijven worden. En ongetwijfeld zullen bedrijven en overheden van deze mogelijkheid gebruik blijven maken.

Daarnaast is internet een ongrijpbaar fenomeen. De discussie over het afsluiten van The Pirate Bay en vooral het gebrek aan succes daarvan toont aan dat zelfs als er gerechtelijke uitspraken zijn en leveranciers van internet toegang die toegang actief onmogelijk proberen te maken, dat vechten tegen de bierkaai is. Hetzelfde zie je in China. Ondanks dat dit land de meest draconische maatregelen heeft getroffen om toegang tot “ongewenste” informatie te blokkeren is het voor iedereen die wil eenvoudig mogelijk om die informatie toch te benaderen. Het blijkt dus dat het zelfs vanuit overheidswege of met gerechtelijke dwangbevelen in de hand onmogelijk om toegang tot informatie te stoppen.

De informatie en diensten zelf worden door deze wet dan ook niet beter beschermd maar de wet lijkt voornamelijk bedoeld om te voorkomen dat aanbieders van internet toegang geen producten gaan aanbieden die concurrerende diensten blokkeren. Wel toegang tot een website, maar geen Skype en geen Whatsapp via je mobiele telefoon. Maar is dat echt een probleem?

In Nederland hebben we verschillende internet aanbieders voor zowel mobiel als vast internet. Ook hebben we een organisatie (OPTA) die tot doel heeft te garanderen dat er concurrentie mogelijk is op het gebied van internet aansluitingen. Deze organisatie zorgt ervoor dat de KPN als beheerder van de vaste telecom infrastructuur geen woekerprijzen vraagt voor het gebruik van die verbindingen en ook dat er bij de frequentie veilingen voor 3G en 4G verbindingen speciale blokken zijn gereserveerd voor nieuwe toetreders van de markt. We kunnen dus stellen dat de overheid er voor zorgt dat het aanbieden van toegang tot internet een concurrerende business is en dat nieuwe bedrijven met innovatieve plannen een kans maken de markt te betreden.

Als bestaande grote partijen dus enkel producten aanbieden met beperkte toegang zal dit de deur openzetten voor nieuwkomers die tegen concurrerende prijzen een product kunnen aanbieden waar die extra opties wel onderdeel van uitmaken. De markt bepaald waar vraag naar is en, dankzij het werk van de overheid om toetreding door nieuwkomers mogelijk te maken, er kan altijd een partij opstaan die een product ontwikkeld wat beter aansluit bij de wensen van gebruikers. Netneutraliteit voegt dan ook weinig toe bij een goed functionerende markt. Ook hebben we gezien dat zodra de plannen voor netneutraliteit bekent werden de mobiele providers allemaal hun prijzen voor Internet toegang drastisch verhoogd hebben. Alle gebruikers van mobiel internet betalen nu dus significant meer voor de toegang dan voor de bekendmaking van de plannen. En tot nu toe zijn er geen plannen bekend geworden dat nieuwe partijen willen toetreden tot de Nederlandse (mobiele) telecom markt en goedkope abonnementen willen aanbieden. Integendeel, Ziggo is recentelijk teruggekomen op de beslissing om toe te gaan treden tot deze markt.

Een tweede probleem is dat deze wetgeving in grote lijnen maar 1 business model mogelijk maakt: Toegang tot alle diensten op het internet waarbij het gebruik bepalend is voor de prijs. Waar in landen zonder Netneutraliteit in de toekomst alternatieve constructies gebruikt kunnen (en ongetwijfeld zullen) worden aangeboden, zal men in Nederland enkel jaloers kunnen kijken naar dat soort alternatieven. Het is ontegenzeggelijk waar dat er een flink aantal gebruikers helemaal geen behoefte heeft aan een groot deel van de diensten die via internet worden aangeboden en veel beter bediend kunnen worden met goedkope toegang tot bijvoorbeeld enkel mail en websites. De wetgeving zorgt ervoor dat deze mensen meer betalen dan strikt noodzakelijk. Voor sommigen zullen de hogere kosten zelfs een niet te nemen obstakel blijken. En dat is redelijk ironisch. Een wet die onbeperkte toegang zou moeten garanderen zorgt er tevens voor dat een groep mensen zich helemaal geen toegang meer kunnen veroorloven.

In mijn ogen zal de wet op Netneutraliteit uiteindelijk uitdraaien op het beperken van de vrijheid van internet aanbieders om producten te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van hun klanten. Tegelijkertijd zullen de overheid en private partijen blijven proberen om informatie en diensten ontoegankelijk te maken. Het gevolg van de wet is dus niet wat vaak beweerd wordt dat toegang tot informatie gegarandeerd wordt, maar simpelweg dat mensen die slechts beperkte toegang tot internet wensen meer betalen dan nodig is. En doordat de wetgeving innovatie belemmerd is het niet ondenkbaar dat dit uitgroeit tot hogere prijzen voor internet voor iedereen.

Daarmee is de wet op Netneutraliteit dus in mijn ogen voornamelijk symboolpolitiek. En symboolpolitiek waardoor een gebruiker extra geld moet betalen voor dezelfde dienst is niet iets om trots op te zijn.